Zelenka Milan, Obrovská Jana: Snadné etudy

Dostupnost Na objednání
Kód: 444
155 Kč
Zelenka Milan, Obrovská Jana: Snadné etudy

Milan Zelenka (*1939), Jana Obrovská (1930-1987): Snadné etudy | etudy pro sólovou kytaru
Dalších 10 etud pro nácvik soudobé kytarové techniky
• pro žáky ZUŠ i posluchače konzervatoří
• vhodné pro ty, kdo si chtějí procvičit soudobou kytarovou techniku a přednes
• obsahuje instruktivní texty k jednotlivým etudám
• všechny texty (předmluva, instruktivní poznámky) jsou přeložené do angličtiny

OBSAH:
1. Andantino
2. Cantabile
3. Allegretto
4. Animato
5. Allegro
6. Allegretto
7. Sostenuto
8. Allegro vivo
9. Con moto
10. Allegro

Úvodem:
Sešit kytarových etud, který dostáváte do ruky, je koncipován poněkud odlišně od dosavadních publikací tohoto druhu. Novost pojetí se tu neprojevuje ani tak v kompozici, jako spíše ve snaze naučit žáka modernímu a netradičnímu pojetí kytarové hry. Mezi značným procentem hráčů-amatérů je totiž rozšířen šablonovitý způsob mechanické výměny akordů v ustálených typech harmonických kadencí. Důsledkem tohoto způsobu hry pak bývá těžkopádnost ve čtení z listu - žákovi činí obtíže byť jen trochu alterovaný akord.

Záměrem této publikace je právě překonávání bariéry stále ještě hudebně poněkud jednostranného využití nástroje. Proto není třeba obávat se nezvyklého zápisu - většího počtu posuvek, hry v polohách a hlavně netradičních hmatů. Technická stránka etud odpovídá nižším ročníkům LŠU. Cvičení jsou vhodnou průpravou a doplňkem klasické kytarové literatury (Sor, Carcassi, Giuliani).

Žák záhy pozná, že etudy nejsou obtížné, vyžadují však odložení konvenčních nástrojových představ. Po důkladném procvičení obohatí se žákův technický rejstřík o prvky, nezbytné k modernímu pojetí kytarové hry.

Praha 1974

Autoři

PODOBNÉ TITULY:
Nové etudy
I. album pro kytaru