Zelenka Milan, Obrovská Jana: Nové etudy

Dostupnost Na objednání
Kód: ERP 441
170 Kč
Zelenka Milan, Obrovská Jana: Nové etudy

Milan Zelenka (*1939), Jana Obrovská (1930-1987): Nové etudy | etudy pro sólovou kytaru
10 etud pro nácvik soudobé kytarové techniky
• pro žáky ZUŠ i posluchače konzervatoří
• vhodné pro ty, kdo si chtějí procvičit soudobou kytarovou techniku a přednes
• obsahuje instruktivní texty k jednotlivým etudám
• všechny texty (předmluva, instruktivní poznámky) jsou přeložené do angličtiny
• formát A4,  16 stran, sešitová brožura

OBSAH:
1. Allegretto
2. Allegro moderato
3. Allegretto
4. Larghetto
5. Animato
6. Cantabile
7. Allegro ma non tropo
8. Animato
9. Allegro
10. Allegretto giocoso

Úvodem:
Když Fernando Sor psal svůj klasický soubor kytarových etud, nemohl tušit, jak mnohotvárnými proměnami projde hudební vývoj v následujícím století. Jeho dílo ve své době dokonale postačovalo potřebám interpretů klasické epochy, ať jimi byli vzdělaní hudební diletanti či profesionální virtuosové. Přesto, že od té doby prošla hudba četnými slohovými změnami, v oblasti kytarové pedagogické literatury jako by se čas zastavil: zatímco hudbu obohacovaly nové rytmy, složité harmonie i odvážné disonance, cvičili žáci na svých nástrojích donekonečna opakované tercie a ukázněně sevřené řady stupnic.

Proto jsme se rozhodli alespoň částečně vyplnit prázdné místo v instruktivní kytarové literatuře. V této publikaci vycházíme převážně z přednesových nároků, které klade na hráče hudba 20. století. Soudobé skladby jsou totiž pro žáky bez předchozí technické průpravy velmi obtížné. V etudách, které vycházejí v tomto svazku, se neprocvičují oddělené prvky "nové hudby", ale jsou to malé ucelené skladby, z nichž každá je zároveň ukázkou soudobé skladebné techniky a přednesu.

Nejdůležitějším úkolem tu je oprostit se od hmatových schémat klasického typu. Přes zdánlivou komplikovanost notového záznamu (větší množství posuvek, nezvyklé intervalové spoje) dojde žák při důkladnějším pročtení etud k poznání, že tu nejde o otázku obtížnosti, ale spíše nezvyku ve způsobu hraní.

Je to publikace ve svém pojetí zcela nová, bez jakéhokoli předchozího vzoru, ve které jsme se snažili vyřešit alespoň ty nejpodstatnější problémy techniky a interpretace nové hudby. Doufáme, že se stane platnou pomůckou všem kytaristům při studiu skladeb 20. století.

Praha 1974

Autoři


PODOBNÉ TITULY:
Snadné etudy
I. album pro kytaru