Vrba Přemysl: Nejkrásnější české a moravské koledy

Dostupnost Na objednání
Kód: 232
160 Kč
Vrba Přemysl: Nejkrásnější české a moravské koledy

Přemysl Vrba (1931-2009): Nejkrásnější české a moravské koledy | pro 2 zobcové flétny a kytaru
49 nejznámějších českých a moravských koled v jednoduché úpravě pro dvě zobcové flétny a kytaru
• pro žáky nižších ročníků ZUŠ
• ke každé koledě jsou dopsána slova
• formát A4, 80 stran, brožovaná vazba
ISMN M-0706517-03-2

OBSAH:
1. Aj, dnes v Betlémě
2. Bohu čest, sláva nejvyšší
3. Byla cesta, byla ušlapaná
4. Co to znamená medle nového
5. Dědečku, dědečku, koleda
6. Dej Bůh štěstí tomu domu
7. Dnes se stalo, přihodilo
8. Ejhle, chasa naša
9. Ejhle, chasa naše
10. Hajej, nynej, Ježíšku
11. Hej, Bárto s Ondráškem
12. Hlehle, tamhle v Betlémě
13. Hopsa, pacholátka
14. Hoši, honem vzhůru
15. Chtíc, aby spal
16. Já bych rád k Betlému
17. Já bych rád šel k Betlému
18. Já malý přicházím
19. Jak jsi krásné, neviňátko
20. K Ježíškovi do Betléma
21. Kyrie eleison
22. My tři králové
23. Narodil se Kristus Pán
24. Nesem vám noviny
25. Pásli ovce Valaši
26. Pastýřové, vstávejte
27. Pochválen buď
28. Pochválen buď Ježíš Kristus
29. Pojďte, chlapci, k nám
30. Poslechněte mne málo
31. Poslouchejte, křesťané
32. Půjdem spolu do Betléma
33. Rychle, bratři, rychle vstávejte
34. S pastýři pospíchejte
35. Sem, pastýři, do Betléma
36. Slyšeli jsme v Betlémě
37. Slyšte, slyšte, pastuškové
38. Štědrej večer nastal
39. Štěstí, zdraví, pokoj svatý
40. Tichá noc, svatá noc (hudba F. X. Gruber)
41. U Betléma dnes Maria
42. Uvaříme kašičku
43. Vánoční ukolébavka (hudba B. Flies)
44. Veselé vánoční hody
45. Veselte se, radujte se
46. Vondráši, Matóši
47. Vzhůru, bratři milí
48. Vzhůru vstaňte, bratři
49. Z jedné strany chvojka

Z úvodu:
Sborník čtyřiceti devíti nejznámějších českých a moravských koled nevznikl na "jedno posezení". Naopak, úpravy jednotlivých koled se rodily v průběhu let tak, jak to potřeby pedagogické práce mé vlastní, i mých kolegů ze základních uměleckých škol, vyžadovaly. Teprve tímto souborným vydáním jsem se pokusil o určité aranžérské sjednocení.

Koledy jsou určeny začínajícím hudebníkům. Řídil jsem se snahou, aby interpretační nároky na mladé flétnisty a kytaristy jsou přiměřené jejich technickým dovednostem. Úpravy nejlépe znějí v plném obsazení (dvě flétny a kytara), můžeme je však hrát i jednohlasně, případně dvojhlasně, bez kytarového doprovodu.

Přemysl Vrba