Meisl Jan: Akordeon od A do Z, 1. díl

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do:
19.6.2024
Kód: HF 0018
560 Kč
Meisl Jan: Akordeon od A do Z, 1. díl

Jan Meisl (*1974): Akordeon od A do Z, 1. díl | učebnice hry na akordeon
Nová učebnice hry na klávesový i knoflíkový akordeon. Byla představena na semináři NPI ČR v Kroměříži dne 29.11.2022.
• vybrané skladby jsou ke zhlédnutí jako videonahrávky v interpretaci autora zde
Výtvarné zpracování obálky, ilustrace: Petra Meisl
• Dlouhodobé slevy | 1) množstevní sleva při koupi 3 výtisků učebnice a výše: sleva 15 %, tzn. 476 Kč za výtisk 2) při koupi jednoho výtisku učebnice a současně jednoho výtisku jakéhokoli titulu v nabídce heosforos.cz bude na tento titul sleva 15 % (u aktuálně zlevněných titulů se sleva navýší na 15 %). V případě současné koupi dvou a více dalších titulů se tato 15% sleva vztahuje na ten levnější.
• 1. díl dvoudílné učebnice (2. díl se připravuje)
• vhodné pro žáky 1. stupně ZUŠ
• vhodné pro výuku hry na klávesový i knoflíkový akordeon, pro akordeon se standardními i melodickými basy
• učebnice počítá s rozsahem a měchovými a rejstříkovými možnostmi malého nástroje
• reflektuje styl moderní akordeonové hry a metodických postupů při výuce
• výsledkem učebnice má být úplné zvládnutí všech skladbiček - rychlost jejich nácviku záleží na individualitě žáka
• kapitoly se zabývají jednotlivými hráčskými dovednostmi
• v úvodu jsou sepsány metodické pokyny
• některá říkadla malému hráči vysvětlují pro něj přístupným způsobem smysl toho kterého cvičení
• obsahuje 200 nových autorských skladbiček a 80 hudebních říkadel
• obsahuje 140 ilustrací-omalovánek
• formát A4, 60 stran, sešitová brožura
ISMN 979-0-706552-16-3


autor:
• v učebnici předkládá své zkušenosti jakožto pedagog, akordeonista, skladatel, aranžér, laureát národních a mezinárodních interpretačních a skladatelských soutěží
• má pedagogickou zkušenost s výukou na ZUŠ, konzervatoři a VŠ
• působí jako lektor na seminářích NPI ČR a mezinárodních setkáních akordeonistů
• je členem porot při mezinárodních akordeonových soutěžích

OBSAH:
A) ÚVOD
B) SEZENÍ BEZ NÁSTROJE
C) NOTY, POMLKY, KLÍČE, TAKTOVÁ OZNAČENÍ
D) SEZENÍ S NÁSTROJEM
E) DYNAMIKA, ARTIKULACE, REJSTŘÍKY, TEMPO
F) OSVOJENÍ KLAVIATUR
 - Klávesy. Knoflíky. Melodický bas. Standardní bas
G) PRSTOVÁ GYMNASTIKA
H) SKLADBIČKY - PRAVÁ RUKA (KLÁVESOVÝ AKORDEON)
I) SKLADBIČKY - LEVÁ RUKA (STANDARDNÍ BAS)
J) SKLADBIČKY - OBĚ RUCE (LEVÁ RUKA STANDARDNÍ BAS)
K) SKLADBIČKY - PRAVÁ RUKA (KNOFLÍKOVÝ AKORDEON - B SYSTÉM)
L) SKLADBIČKY - LEVÁ RUKA (MELODICKÝ BAS - BAJAN B SYSTÉM)
M) SKLADBIČKY - OBĚ RUCE (LEVÁ RUKA MELODICKÝ BAS)
N) SKLADBIČKY - ARTIKULACE A ÚHOZ
O) SKLADBIČKY - MĚCHOVÁ TECHNIKA
P) SKLADBIČKY - ZVUKOVÉ EFEKTY

Q) STUPNICE A AKORDY (KLÁVESOVÝ AKORDEON SE STANDARDNÍMI BASY)
R) STUPNICE A AKORDY (KNOFLÍKOVÝ AKORDEON S MELODICKÝMI BASY)

Úvod
Milí malí i velcí akordeonisté,

zvu vás všechny srdečně do kouzelného světa nové akordeonové školy, ve které najdete ve dvou dílech veškeré informace týkající se moderní akordeonové hry. Škola je určena pro klávesový i knoflíkový akordeon, pro akordeon se standardními i melodickými basy. První díl počítá s rozsahem, měchovými a rejstříkovými možnostmi malého nástroje. Škola je rozdělena do kapitol, které se zabývají jednotlivými dovednostmi. Tento systém vychází z moderních metodických postupů, kdy je na prvním místě prosazována individualita žáka a individuální rozvoj jeho talentu. Žák hraje paralelně skladbičky ze všech kapitol, postupuje od skladbičky ke skladbičce a rychlost jejich zvládnutí je závislá na jeho dovednostech a motivaci. Není vůbec na škodu, když v některé z kapitol žák postupuje výrazně rychleji než v jiné. Výsledkem má být úplné zvládnutí všech skladbiček, rychlost jejich nácviku není tolik důležitá a je individuální. Ideální hodina výuky by měla obsahovat hru stupnic, akordů, prstovou gymnastiku, artikulační a měchové dovednosti, skladbičky pro pravou a levou ruku a na závěr skladby pro obě ruce. Po zvládnutí celé kapitoly se může žák vrátit opět na začátek a skladbičky artikulačně, dynamicky a tempově obměňovat anebo transponovat do jiných tónin.

Přeji vám příjemné zážitky v objevování všech tajů akordeonové hry...

Jan Meisl

SOUVISEJÍCÍ TITULY:
Akordeon - Lidové písně a koledy
Akordeon - Úvod do hry akordických doprovodů