Zpět do obchodu

Registrace

Hybler Martin: Vůně vyhaslých stínů op. 14

209 Kč

Hybler Martin: Vůně vyhaslých stínů op. 14

Kód: H 7876

Martin Hybler (*1977): Vůně vyhaslých stínů op. 14 | přednesová skladba pro kytaru
Cyklická kompozice se 7 větami
Vydání skladby Vůně vyhaslých stínů op. 14 pro kytaru sólo českého autora Martina Hyblera je příspěvkem k rozšíření soudobého českého repertoáru pro kytaru. Skladba vznikla na podzim roku 1999 a je autorovým intimním vyznáním víry v koloběh života a s ním související pomíjivost. Cyklická kompozice obsahuje sedm krátkých vět, z nichž každá tvoří variaci - jiný úhel pohledu na již zmíněné mimohudební téma. Charakter hudby je statický až meditativní s výjimkou páté věty, ve které jsou proti sobě postaveny dva kontrastní elementy (sforzatové akordové nárazy proti ostinátnímu pohybu znějícímu ve slabé dynamice a pizzicato), které tu představují vnitřní souboj člověka s nezadržitelností toku času. Skladba je charakteristická svou nekytarovou sazbou jakožto i použitím moderních efektů (např. slide) a představuje vhodný koncertní kus pro technicky i muzikantsky zdatné hráče.

Kategorie: Kytara
Dostupnost: Odešleme do 5 dnů
209 Kč