Plecerová, Michaela

Michaela Plecerová se narodila v jihočeském městečku Vlachovo Březí, kde prožila své dětství. Měla velké štěstí, že se do městečka dostala všestranně talentovaná učitelka hudby paní Tatjana Tláskalová, která se stala ředitelkou tamní Základní umělecké a mateřské školy. Učila Míšu nejen sólové a čtyřruční hře na klavír, ale také sborovému zpěvu a divadlu. Tato výjimečná žena se stala pro Míšu velkým vzorem. Díky ní se mohla zúčastnit několika klavírních i pěveckých soutěží, účinkovat na velkém množství koncertů a získat spoustu zážitků, zábavy a zkušeností. Míša v ZUMŠ také navštěvovala dva roky hodiny hry na kytaru. Po absolvování druhého cyklu klavíru a složení maturity na gymnáziu ve Vimperku odešla studovat na Vysokou školu ekonomickou do Prahy.

Na krásné dětství prožité s vlachovobřezskou ZUMŠ stále vzpomíná. V Praze zůstala a založila rodinu. Díky synovi, který začal hrát na kytaru, se seznámila s jeho vynikajícím učitelem panem Pavlem Čápem. Pavel Čáp začal Míšu zapojovat do hry na kytaru zadáváním duetů, které hrála se synem. Díky tomu se Míša opět vrátila k aktivní hře – i když ne ke klavíru, ale ke kytaře. Pavel Čáp založil kytarový soubor, kam se zapojila i Míša, a začal dávat členům souboru „skypové“ hodiny hry na kytaru. Kromě toho je učí i hudební nauce a jak skládat hudbu. Jedním z domácích úkolů bylo napsat první kytarovou skladbu. Míšu tehdy hodně překvapilo, že dokázala vymyslet nějakou melodii. Psaní se jí zalíbilo, a tak po prvotině Jarní tanec složila ještě dvě další skladbičky Temný hrad a Zimní nálada.

 „Chtěla bych poděkovat svým rodičům, kteří mi pořídili klavír a kytaru a umožnili mi chodit do ‚hudebky‘. Také bych chtěla poděkovat své paní učitelce klavíru Tatjaně Tláskalové za její trpělivost a za všechno, co mě naučila, a Pavlu Čápovi za to, že mě učí hrát na kytaru a skládat skladby a také dělá mravenčí práci – skladby opravuje tak, aby byly ‚notopisně‘ správné… Mám velké štěstí, že jsem Vás oba potkala…“

Michaela Plecerová | hudebniny