Vrkoč, Jan

Jan Vrkoč (*1969)
Hudební skladatel, houslista, hudební publicista a knižní grafik. Je autorem přes 100 skladeb různých žánrů, především písní, skladeb pro komorní obsazení, scénické hudby i rozsáhlých skladeb orchestrálních.

Absolvoval Konzervatoř v Praze (obor housle) a Janáčkovu akademii múzických umění v Brně (obor hudební kompozice). Je laureátem národních skladatelských soutěží v Mladé Boleslavi (1982) a v Ostravě ("Generace" 1994).

Od roku 1993 pravidelně spolupracuje s Mezinárodním festivalem soudobé hudby FORFEST Czech Republic v Kroměříži, kde zazněla v premiéře řada jeho skladeb. Od roku 2000 je členem pražské divadelní společnosti Petrklíč, od roku 2004 houslistou folklórní skupiny Malá česká muzika Jiřího Pospíšila. V letech 2000–2010 hudebně spolupracoval s pražským Divadlem Miriam, roku 2002 spoluzakládal pražskou folkovou skupinu Zpětné zrcátko, v níž působí jakou houslista a zpěvák. Pravidelně píše příspěvky do odborných časopisů i denního tisku.

Je autorem Koncertu pro housle a velký orchestr, cyklu písní "Čisté nebe" pro baryton a orchestr, Podzimní svatováclavské mše, je autorem a prvním interpretem Sonáty pro sólové housle "Vertikály". Vytvořil elektroakustické kompozice "Podzimní romance" a "Advent". Pro pražský soubor Trio Eufonico napsal skladby "Údolí vidění", "Vinice Šalomounova" a "Ze života včel". Příležitostně se věnuje psaní hudby pro děti, zabývá se loutkovým divadlem a píše dětské přednesové skladby. Podílel se na vytvoření původní české loutkové pohádky "Kašpárkovo tajemství".

Jan Vrkoč | hudebniny