Meisl, Jan

Jan Meisl (*1974) - hudební skladatel, dirigent, libretista a básník. Je autorem více než 270 skladeb různých žánrů: sólových, komorních, vokálních a orchestrálních kompozic, oper, oratorií, baletů, muzikálů, pantomim, melodramů, rozhlasových her, skladeb pro děti a multimediálních instalací, komponuje také relaxační, filmovou a scénickou hudbu.

Vzdělání získal na Ruské hudební akademii Gněsinnych v Moskvě, Akademii múzických umění v Praze a Vysoké škole múzických umění v Bratislavě.

Je laureátem národních i mezinárodních skladatelských soutěží v Paříži (2008), Valašském Meziříčí (2008, 2010) a v Českém Krumlově (2011).

V současné době působí jako učitel na Základní umělecké škole v Prachaticích, koncertuje jako sólista a komorní hráč, je členem porot národních i mezinárodních akordeonových soutěží, účastní se jako lektor interpretačních kursů.

Věnuje se též tvorbě pro děti, ať už v podobě instruktivních nebo přednesových skladeb, které jim zpřístupňuje užitím tematicky dokreslujících textů nebo hudebně dramatických celků určených pro dětského posluchače.

V akademickém roce 2024/2025 bude na HAMU zahájena výuka hry na akordeon. Prvním vyučujícím bude MgA. Jan Meisl, ArtD., skladatel nakladatelství heosforos.cz.

Jan Meisl | hudebninynahrávky