Bistranin Jan (ed.): Exulantské Vánoce a Velikonoce

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do:
19.6.2024
Kód: EX 247
290 Kč
Bistranin Jan (ed.): Exulantské Vánoce a Velikonoce

Jan Bistranin (ed.): Exulantské Vánoce a Velikonoce | pobělohorský exil
Sborník textů na téma slavení Vánoc a Velikonoc v exulantských sborech v zahraničí a po reemigraci v „zemi otců“
• autoři: Bohuslav Andrš, Helmut Bernhardt, Bedřiška Bernhardtová, Jan Bistranin, Rudolf Braha, Alexandr Drbal, Irena Jakabová, Miroslava Jersáková, Adele Kabatniková, Miroslav Kuc, Karel Kuc, Ondřej Macek, Jan Malura, Josef Matys, Rudolf Jan Moses, Josef Mundil, Jiří Němeček, Richard Novák, Drahoslava Rut Nývltová, Libuše Pisarenková, Jan Pospíšil, Vilém Pospíšil, Vlastimil Pospíšil, René Pospiszyl, Marie Provazníková, Pavel Smetana, Dobroslav Stehlík, Jaroslav Stejskal, Jiří Svoboda, Anna Svobodová, Edita Štěříková, Jan Matěj Tomeš, Zdzisław Tranda, Anna Vonšovská
• v textu jsou čb obrázky ze starých českých postil a modliteb
• obrazová příloha na konci knihy obsahuje mapy exulantských sborů ve Slezsku a v Čechách, barevné skeny ze starých českých kancionálů, dokumenty z Archivu Jednoty bratrské v Berlíně, obrázky starých kostelů, fotografie současných kostelů
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2023
Formát: 17 x 24 cm, 500 stran, brožovaná vazba
ISBN 978-80-905318-7-1

Slovo úvodem
V době covidových Vánoc 2020, při zprávách o šíření pandemie a omezených osobních kontaktech, mi procházely hlavou vzpomínky na Vánoce prožité v jiných dobách a na jiných místech. Od těch dětských, kdy na Štědrý den bylo mou největší starostí, co dostanu, přes politicky korektní „jolku“ na základní škole, absurdní svátky při vojenské službě socialistické vlasti… až k Vánocům s vlastními dětmi a vnuky a všelijakým Xmasům.

Z paměti se vynořily vzpomínky na stromky ozdobené papírovými „zelovskými“ hvězdičkami a vyprávění příbuzných i dalších známých, jak to bylo v Zelově, a jak to bylo na Volyni … Zároveň jsem si uvědomil, že naprostá většina oněch vyprávějících už mezi námi není. A že by snad stálo za pokus, zachytit něco z toho jak vánoční a velikonoční dobu prožívaly minulé generace potomků pobělohorských exulantů pro víru.

Obrátil jsem se na odborníky i na pamětníky a jsem vděčen, že někteří můj nápad podpořili svými pracemi a vzpomínkami. Největší dík patří Editě Štěříkové za všestrannou pomoc, díky patří i archivu Unitas Fratrum za souhlas s použitím archivních materiálů. Výsledkem je tento sborník. Nepřináší ani vyčerpávající, ani ucelený obraz tématu. Spíše jen různorodé střípky událostí, dokumentů a vzpomínek.
Snad i další generace v nich najdou něco zajímavého ze života předků a třeba i něco inspirujícího pro vlastní životy.

Příspěvky jsou ponechány ve formě, ve které je autoři poskytli. Místní jména, až na několik výjimek, jsou psána v české podobě, jak byla aktéry používána.

Jan Bistranin (předseda spolku Exulant)

Sborník vydal spolek Exulant, který sdružuje jak potomky pobělohorských exulantů, tak zájemce o tuto část našich dějin.

OBSAH:
Jan Bistranin: Slovo úvodem
Vánoční a velikonoční povzbuzení Pavla Smetany

I. BIBLICKÁ ZVĚST A SVÁTKY
Dobroslav Stehlík: K čemu jsou Vánoce?
Ondřej Macek: Adventní a vánoční detaily
Ondřej Macek: Velikonoční obrazy
Jan Malura: Dveře k radosti. Vánoční a velikonoční písně pobělohorských exulantů
Edita Štěříková: Vánoce na severu a jihu

II. OBRAZY Z DĚJIN
Edita Štěříková: Z historie exulantských Vánoc a Velikonoc
V Čechách kolem roku 1400
Několik vánočních a velikonočních obrazů ze 17. a 18. století
Vánoce v roce 1621 v Praze
Vánoce v roce 1632 ve Vysoké u Kutné Hory
Velikonoce v roce 1639 v Pirně
Velikonoce v roce 1668 v Nové Vsi na Duchcovsku
Vánoce v roce 1721 ve vězení v Černilově
Vánoce v roce 1722 – cesta na vánoční bohoslužby
Vánoce v roce 1723 – cesta do emigrace a odpočinek v Niederwiese
Vánoce v roce 1728 ve vězení v Šilperku
Vánoce v roce 1729 v exulantské kolonii v Gerlachsheimu
Velikonoce v roce 1732 na cestě do Gerlachsheimu
Vánoce v roce 1733 ve vězení v Litomyšli
Vánoce v roce 1741 – pro mnohé exulanty poslední v Čechách
Velikonoce v roce 1744 v Münsterbergu
Po mnohých utrpeních radostné Vánoce 1781 v Javorníku na Moravě
Krátké zopakování exulantské a písmácké situace
Svátky v exulantských sborech

Vánoce
Vánoční zvyky a tradice
Pohledy do vánoční historie některých exulantských sborů
V Žitavě
V Drážďanech
V Herrnhutu
V Großhennersdorfu v Lužici
V Berlíně
V bratrském sboru v Berlíně a v Rixdorfu
Ve Velkém Táboře ve Slezsku
V Husinci ve Slezsku
Ve Friedrichově Hradci ve Slezsku
V Zelově v Polsku

Velikonoce
Velikonoční zvyky a kratochvíle
Pohledy do velikonoční historie některých exulantských sborů
V Žitavě
V Drážďanech
V Herrnhutu
V Berlíně
V bratrském sboru v Berlíně a v Rixdorfu
Ve VelkémTáboře ve Slezsku
V Husinci ve Slezsku
Ve Friedrichově Hradci
V Zelově v Polsku
Závěrem

Dobroslav Stehlík: Neobvyklé exulantské Velikonoce

III. NĚKOLIK KÁZÁNÍ A POVZBUZENÍ, KTERÁ ČETLI NEBO VYSLECHLI EXULANTI A JEJICH POTOMCI
Edita Štěříková: Tři kázání z 18. století, která vyslechli exulanti v Českém Rixdorfu a v Berlíně
Kůrovní řeč bratra Johannesa v 49. týhodni 1760 pro děvčátka v adventním čase
Kázání v první vánoční svátek, učiněné v pátek dne 25. Dec. [1789]
Kázání v první velikonoční svátek učiněné, v neděli 12. dubna [1789]
Edita Štěříková: Z vánočních dopisů Helene Klaarl před Vánoci v letech 1976, 1977 a 1979
Der lieben noch erreichbaren Friedrichsgrätzer Gemeinde!
Milému ještě dosažitelnému fridrichovohradeckému sboru! (překlad)
Der lieben noch erreichbaren Friedrichsgrätzer Gemeinde! [im Jahr 1977]
Milému ještě dosažitelnému fridrichovohradeckému sboru! (překlad)
Den lieben noch erreichbaren Friedrichsgrätzer Familien! [im Jahr 1979]
Milým ještě dosažitelným fridrichovohradeckým rodinám! (překlad)

Vilém Pospíšil: Poznámky kazatele Viléma Pospíšila k vánočnímu a velikonočnímu kázání
Jan Bistranin: Vánoční a velikonoční zvěst v tištěných pramenech
Vánoce
Z Postily Jana Arndta na den narození Páně kázání jitřní
Z Postily Jana Spangerberga na den narození Pána Krista
Jana Amose Komenského kázání vánoční
Velikonoce
Z Postily Jiřího Petermanna kázání na zelený čtvrtek
Kašpara Motěšického modlitba na den Velikého pátku
O sedmi slovích posledních na kříži od Pána promluvených
Z České nedělní postily mistra Jana Husa Kázání na Velikou noc
Z Postily Jana Kapity Velikonoční kázání nešporní
Autoři postil

IV. ŘADA VZPOMÍNEK NA SVÁTKY V EXULANTSKÝCH SBORECH
Ve Slezských sborech
Helmut Bernhardt: Vánoce v Horních Poděbradech
Bedřiška Bernhardtová: Vánoce v maminčině dětství a mé vzpomínky na svátky
Adele Kabatniková a Irena Jakabová, rozené Knorkovy: Vzpomínka na vánoční a velikonoční svátky v Husinci
Richard Novák: Vánoce, Štědrý večer, vánoční stromek v Čermíně

V Zelově a okolí
Josef Mundil: Sváteční dny v Zelově
Jiří Svoboda: Doplněk z dnešního Zelova
Vlastimil Pospíšil: Faustynovské svátky v době pohody
Vlastimil Pospíšil: Faustynovské svátky ve znamení světové války

Na Volyni
Drahomíra Rut Nývltová: Evangelické Vánoce a Velikonoce na Michalovce
Miroslava Jersáková: Promluva Jiřího Tomeše v bývalém evangelickém kostele na Michalovce
Miroslava Jersáková: Ve sboru baptistů na Michalovce
Jiří Němeček: V Mirotíně

Na Jižní Ukrajině
Bohuslav Andrš: Vánoční a velikonoční svátky u nás v Alexandrovce
Alexandr Drbal: Svátky v Bohemce
Marie Provazníková, Libuše Pisarenková: „Děťátkové“ svátky ve Veselynivce

V. JINÁ DOBA A NOVÉ POMĚRY
Reemigranti v Západních Čechách
Ze vzpomínek Margot Smolné Edita Štěříková: Co předcházelo v Petrovicích v roce 1945 Vánocům v Chodově
Rudolf Jan Moses: Vánoce táborských a čermínských v roce 1945
Karel Kuc: Návrat či útěk do české vlasti
Josef Mundil: Z „Petřkouskej“ ulice v Zelově do Černošína
Rudolf Braha: Vánoce a Velikonoce ve slezském Husinci a v Kynšperku nad Ohří

Reemigranti v Severních Čechách
Jan Bistranin: Vánoce zelovských Čechů v Liberci
Edita Štěříková: V Novém Městě pod Smrkem
Anna Vonšovská: Komplikovaná cesta do Cvikova
Anna Svobodová: Ještě jednou do Cvikova
Josef Matys: O reemigraci a prvních Vánocích v Brništi
Miroslav Kuc: Vánoce v Zelově v Polsku v roce 1944 a první v roce 1945 v Brništi v Čechách

Reemigranti na Moravě
Jan Pospíšil: Vikýřovice

Vzpomínky Čechů, kteří zůstali v Čechách po válce
Bohuslav Andrš: Léta běží…
René Pospiszyl: O vánocích po „zelousku“
Zdzisław Tranda: Vánoce a konec roku v Zelově

AUTOŘI STATÍ A VZPOMÍNEK
OBRAZOVÁ PŘÍLOHA

O pobělohorských exulantech
"Čeští a moravští exulanti, kteří opouštěli své domovy a vydávali se do nejistoty v cizině, museli počítat s podstatně skrovnějšími hmotnými životními podmínkami, často dokonce s velikou bídou. Pobělohorští exulanti naráželi v cizině při své příslovečné bídě na různé předsudky a nevraživosti, než vcelku prosluli svou pracovitostí a vynalézavostí. Vedle slavných mužů, jako byl učitel národů Jan Amos Komenský, autor jednoho z nejoblíbenějších zpěvníků Cithary sanctorum Jiří Třanovský a obdivovaný grafik Václav Hollar nebo malíř Jan Kupecký, stojí dlouhá řada významných exulantů a jejich potomků, kteří museli žít v cizích zemích."
Edita Štěříková, cit. z: Stručně o pobělohorských exulantech

Exulantská růže