Bistranin Jan (ed.): Dědic české reformace. Památník k nedožitým padesátinám Daniela Nevečeřala-Nevala

Dostupnost Skladem
Můžeme doručit do:
3.6.2024
Kód: EX 94
120 Kč
Bistranin Jan (ed.): Dědic české reformace. Památník k nedožitým padesátinám Daniela Nevečeřala-Nevala

Jan Bistranin (ed.): Dědic české reformace. Památník k nedožitým padesátinám Daniela Nevečeřala-Nevala | pobělohorský exil
Sborník textů o životě a díle fyzika, teologa a filozofa Daniela Nevala, potomka pobělohorských exulantů
• autoři: Jan Bistranin, Edita Štěříková, Eva Melmuková, Jan Satke, Michael Hoffmann, Markus Giger, Dagmar Čapková, Jan B. Lášek, Petr Melmuk, Daniel Neval
• obsahuje fotogalerii na konci knihy
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2021
Formát: A5, 134 stran, brožovaná vazba
ISBN 978-80-905318-6-4

Slovo úvodem
V roce 2020 by se dožil nadějný vědec a filozof, náš milý bratr ze spolku Exulant, významného životního výročí - padesáti let.
Bohužel, už 15 let není mezi námi, odešel k zármutku a bolestnému překvapení všech, kdo ho znali a měli rádi, zcela náhle, bez varování - po srdečním selhání.
Přece však i po letech na něho nejen v Exulantu, ale i mnohde jinde stále mnozí přátelé vzpomínají. Pro ně, ale i pro širší veřejnost jsme jako vděčnou připomínku jeho života, díla i vnitřního zaměření a růstu připravili několik osobních vzpomínek, vhled do jeho činnosti a konečně i některá jeho osobní vyjádření. Pandemie covidu-19 způsobila zdržení při vydání této publikace, ale nechť je podnětem zejména pro ty, jimž je blízká životní cesta a orientace Daniela Nevečeřala - Nevala, hluboce zakotvená v činné účasti na řadou předků předávaném dědictví české reformace.

Jan Bistranin (předseda spolku Exulant)


Kniha vychází s finančním přispěním firmy Vertikály - výškové a stavební práce, s. r. o., Praha, paní Růženy Šafaříkové a manželů Tomínových.
Sborník vydal spolek Exulant, který sdružuje jak potomky pobělohorských exulantů, tak zájemce o tuto část našich dějin.

OBSAH:
Slovo úvodem
Jan Bistranin
Osobnost Daniela Nevečařala - Nevala
Edita Štěříková: Také potomek českých exulantů
Eva Melmuková: Nesnadný úkol potomka české reformace
Jan Satke: Osobní vzpomínka na Daniela Nevala
Michael Hoffmann: Vzpomínka přítele z Norska
Markus Giger: Vzpomínka přítele ze Švýcarska i České republiky
Dagmar Čapková: Vzpomínka na Daniela Alexandra Nevala
Dílo Daniela Nevečeřala - Nevala
Jan B. Lášek: Daniel Alexander Neval (1970-2005)
Petr Melmuk: Nová významná komeniologická publikace |recenze|
Petr Melmuk: Je Komenského "Vševěda" aktuální dodnes? |recenze|
Ten, který odešel, k nám znovu mluví. Z autentických vyjádření Daniela Nevečeřala - Nevala
Z dějin komeniologie v Československu 1956-1957
Kräfteschöpfen aus der Tradition - Hromádkas Rezeption von Comenius’ Schrift Haggaeus Redivivus
We bring the Light to the World! Tzv. "globalizace" z teologického hlediska
Bez identity nemůžeme žít
Slovo téměř na rozloučenou
Přílohy
Předkové Daniela Nevečeřala - Nevala
Curriculum vitae
Fotografie

O pobělohorských exulantech
"Čeští a moravští exulanti, kteří opouštěli své domovy a vydávali se do nejistoty v cizině, museli počítat s podstatně skrovnějšími hmotnými životními podmínkami, často dokonce s velikou bídou. Pobělohorští exulanti naráželi v cizině při své příslovečné bídě na různé předsudky a nevraživosti, než vcelku prosluli svou pracovitostí a vynalézavostí. Vedle slavných mužů, jako byl učitel národů Jan Amos Komenský, autor jednoho z nejoblíbenějších zpěvníků Cithary sanctorum Jiří Třanovský a obdivovaný grafik Václav Hollar nebo malíř Jan Kupecký, stojí dlouhá řada významných exulantů a jejich potomků, kteří museli žít v cizích zemích."
Edita Štěříková, cit. z: Stručně o pobělohorských exulantech

Exulantská růže