Štěříková Edita: Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století

Dostupnost Odešleme do 5 dnů
Můžeme doručit do:
24.6.2024
Kód: KA 88
150 Kč
Štěříková Edita: Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století

Edita Štěříková (*1937): Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století | pobělohorský exil
O českých pobělohorských exulantech v Berlíně
• obsahuje životopisy kazatelů, exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy a dokumentární fotografie
Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 1999
Formát: 17 × 25 cm, 746 stran, šitá vazba v tvrdých deskách
ISBN 80-7017-253-3

Historička Edita Štěříková se specializuje na tematiku pobělohorského exilu. Její obsáhlá práce je věnovaná pobělohorským exulantům z českých zemí do Berlína. Popisuje život na různých místech (např. v dodnes existující čtvrti Rixdorf), vztahy mezi luterány, reformovanými a obnovenou Jednotou. Kniha obsahuje též životopisy kazatelů v českých sborech (Jan Liberda a další), životopisy samotných exulantů v cenných citátech z archivních dokumentů, seznamy exulantských rodin, mapy a dokumentární fotografie.

O historičce Editě Štěříkové
Prom. hist. Edita Štěříková (*1937) je česká vědecká pracovnice zabývající se problematikou exilu a pobělohorských exulantů a emeritní archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské. Od roku 1969 žije v Německu. V roce 2003 jí byla udělena Evangelickou teologickou fakultou UK Medaile J. A. Komenského. Je čestnou členkou spolku Exulant, který ji v roce 2017 rovněž udělil cenu Jana Amose Komenského Orbis terrarum. Je autorkou mnoha knih a odborných článků.

Obecně o pobělohorských exulantech
„Čeští a moravští exulanti, kteří opouštěli své domovy a vydávali se do nejistoty v cizině, museli počítat s podstatně skrovnějšími hmotnými životními podmínkami, často dokonce s velikou bídou. Pobělohorští exulanti naráželi v cizině při své příslovečné bídě na různé předsudky a nevraživosti, než vcelku prosluli svou pracovitostí a vynalézavostí. Vedle slavných mužů, jako byl učitel národů Jan Amos Komenský, autor jednoho z nejoblíbenějších zpěvníků Cithary sanctorum Jiří Třanovský a obdivovaný grafik Václav Hollar nebo malíř Jan Kupecký, stojí dlouhá řada významných exulantů a jejich potomků, kteří museli žít v cizích zemích.“
Edita Štěříková, cit. z: Stručně o pobělohorských exulantech