STRÁNKY JSOU V PŘESTAVBĚ - Zatím si prosím objednávejte e-mailem, nikoli pomocí "košíku". K objednávce je nutné připočítat dopravu od 80 Kč.
heosforos.cz.JPG
nakladatelství | internetový obchod | kytarová škola
hudebniny • nahrávky zpěvníky • příručky • knihy

Knihy - pobělohorský exil

110.00 Kč
Vlastimil Pospíšil (1931-2017): Babičko, vyprávěj | pobělohorský exil
Vzpomínky autorovy babičky na život v polském městě Zelów, které založili potomci českých pobělohorských exulantů
• obsahuje fotografie, mapky a perokresby Vlasty Švejdové, autorovy manželky
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2020

Formát: A5, 80 stran
Více..
150.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století | pobělohorský exil
českých pobělohorských exulantech v Berlíně
• obsahuje životopisy kazatelů, exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy a dokumentární fotografie
Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 1999

Formát: 17 × 25 cm, 746 stran
Více...
100.00 Kč
Pavel Čáp (ed.): Bible v životě církve + DVD | pobělohorský exil
Sborník textů ze sjezdu spolku Exulant u příležitosti 400. výročí posledního vydání Bible kralické v Čechách (1613-2013)
• autoři: Josef Čáp, Edita Štěříková, Petr Pokorný, Ondřej Macek, František Hýbl, Ewa Milena Jelinek, Pavel Smetana, Jan Bistranin, Pavel Čáp
• obsahuje fotogalerii na konci knihy
• obsahuje DVD s fotografiemi z průběhu sjezdu a skeny různých Biblí
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2014

Formát: A5, 118 stran
Více...
120.00 Kč
Jan Bistranin (ed.): Dědic české reformace. Památník k nedožitým padesátinám Daniela Nevečeřala-Nevala | pobělohorský exil
Sborník textů o životě a díle fyzika, teologa a filozofa Daniela Nevala, potomka pobělohorských exulantů
• autoři: Jan Bistranin, Edita ŠtěříkováEva Melmuková, Jan Satke, Michael Hoffmann, Markus Giger, Dagmar Čapková, Jan B. Lášek, Petr Melmuk, Daniel Neval
• obsahuje fotogalerii na konci knihy
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2021

Formát: A5, 134 stran
Více...
300.00 Kč
Pavel Čáp (ed.): Exulanti, vyhnanci a uprchlíci | pobělohorský exil
Sborník přednášek ze stejnojmenné třídenní mezinárodní konference, jež se konala v říjnu roku 2016 v Litomyšli, doplněné o další texty
• autoři z České republiky, Německa, Polska, Rakouska, Slovenska a Nizozemí
• od doby před Bílou horou, odchod exulantů a jejich život v zahraničí, návrat reemigrantů ve 20. století
• o křesťanských uprchlících z Myanmaru do České republiky a o blízkovýchodních uprchlících do Německa
• texty německých, rakouských a polských autorů jsou vydány v původním jazyce a českém překladu

• překlad z němčiny do češtiny: JUDr. Pavel Jelínek
• obsahuje fotogalerii na konci knihy
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2020

Formát: A4, 266 stran
Více...
130.00 Kč
Bernd RadetzkiHussinetz - Husinec - Gęsiniec 1749-2013 | pobělohorský exil
Pohled do dějin vesnice v dolnoslezském okrese Strehlen - Strzelin (Střelín). V německém, českém a polském jazyce.
• život českých exulantů, kteří v roce 1749 založili obec Husinec (dnes Gęsiniec) a jejichž potomci tam žili téměř 200 let. V důsledku 2. světové války museli opustit svou ves.
• překlad do češtiny: JUDr. Pavel Jelínek
• 
překlad do polštiny / opracowanie w języku polskim: Irena Woźnicka
• obsahuje ilustrace, mapy a fotografie
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2016

Formát: A5, 160 stran
Více...
260.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): Jan Jeník (1748-1827), český kazatel v Berlíně | pobělohorský exil
Životopis 
svérázného pietistického kazatele luterského exulantského sboru v Berlíně

Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 2018
Formát: 17,5 × 25 cm, 240 stran
Více...
150.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): Jednota bratrská v Lešně | pobělohorský exil
Texty dvou historiček - 
Edita Štěříková: "Jednota bratrská v Lešně", Jolanta Dworzaczkowa: "Počátky polské větve Jednoty českých bratří"
• obsahuje ilustrace, podobizny a fotoalbum
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2012

Formát: 21 × 15 cm, 77 stran
Více...
180.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): Johann Böhner (1710-1785), moravský exulant, misionář mezi indiány a černými otroky | pobělohorský exil
Kniha o misionářích obnovené Jednoty bratrské hraběte Zinzendorfa, kteří působili mezi indiány ve státě Georgia a mezi černými otroky na třech ostrovech v Karibském moři

• na motivy této knihy vzniklo hudební pásmo "Johann Böhner - misionář v Karibiku" (na YouTube) kytarového souboru Všehokus
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2021

Formát: A5, 106 stran
Více...
100.00 Kč
Petr Kokaisl a kolektivKrajané: Po stopách Čechů ve východní Evropě | pobělohorský exil, hospodářská emigrace
Přehled aktuální situace českých krajanských komunit v osmi východoevropských zemích z hlediska jejich početnosti, historie osídlení, používání češtiny jako rodného jazyka, možnosti výuky v češtině, spolkové a kulturní činnosti
• výzkum probíhal v těchto zemích: Rumunsko, Polsko, Bulharsko, Ukrajina, Moldávie, Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina
• obsahuje černobílé i barevné fotografie a mapy
Nakladatel: Za hranice - Společnost pro rozvojovou spolupráci při Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze
Rok vydání: 2009
Formát: 18 x 25 cm, 436 stran
Více...
360.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století. Obrazy ze života | pobělohorský exil
Kniha o životě žen v obnovené Jednotě bratrské hraběte Zinzendorfa, jejichž postavení bylo výjimečně emancipované
• 1. část: historické souvislosti, které předcházely vzniku obnovené Jednoty bratrské
• 2. část: obrazy ze života jednotlivých žen
Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 2014
Formát: 17,5 × 25 cm, 536 stran
Více...
260.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): O kolonistech v exulantské kolonii Friedrichův Hradec v pruském Slezsku | pobělohorský exil
Dějiny exulantské kolonie Friedrichův Hradec založené v roce 1752 v krašejovském lese na podkladě starších pozemkových knih
• bližší informace o životě exulantské obce po stránce hospodářské a demografické
Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 2017

Formát: 17 × 24 cm, 256 stran
Více...
260.00 Kč
Edita Štěříková (*1937)Více sluší poslouchati Boha než lidí | pobělohorský exil
Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími: 600. výročí upálení mistra Jana Husa a 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů
• životní příběhy z doby rekatolizace v průběhu 18. století
• několik vyprávění ze života potomků českých exulantů, našich současníků - reemigrantů, jejichž předkové museli pro své svědomí opustit české země

Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 2015
Formát: 17,5 × 25 cm, 368 stran

Více...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one