STRÁNKY JSOU V PŘESTAVBĚ - Zatím si prosím objednávejte e-mailem, nikoli pomocí "košíku". K objednávce je nutné připočítat dopravu od 80 Kč.
heosforos.cz.JPG
nakladatelství | internetový obchod | kytarová škola
hudebniny • nahrávky zpěvníky • příručky • knihy

Více sluší poslouchati Boha než lidí

260.00 Kč
Edita Štěříková (*1937)Více sluší poslouchati Boha než lidí | pobělohorský exil
Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími: 600. výročí upálení mistra Jana Husa a 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů
• životní příběhy z doby rekatolizace v průběhu 18. století
• několik vyprávění ze života potomků českých exulantů, našich současníků - reemigrantů, jejichž předkové museli pro své svědomí opustit české země

Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 2015
Formát: 17,5 × 25 cm, 368 stran


O knize
Na rok 2015, kdy kniha vyšla, připadalo nejen 600. výročí upálení mistra Jana Husa, nýbrž i 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů. Jak ukazuje práce badatelky Edity Štěříkové, obě výročí, ač jsou od sebe vzdálena pět set třicet let, mají přímou historickou souvislost a také společné vyznění: Víra a osobní přesvědčení mají vysokou cenu.
Kniha přináší nejprve dva výmluvné životní příběhy z doby rekatolizace v průběhu 18. století a poté několikero vyprávění ze života potomků českých exulantů, našich současníků - reemigrantů, jejichž předkové museli pro své svědomí opustit české země. V druhé části knihy autorka sleduje červenou nit táhnoucí se od M. Jana Husa přes konfesionalizaci a náboženskou emigraci až k reemigraci a přesvědčivě nastiňuje velkolepou koncepci tohoto období našich národních i evropských dějin, jehož hodnocení zůstává dodnes živou a nedořešenou otázkou.

 
O autorce
Prom. hist. Edita Štěříková (*1937) je česká vědecká pracovnice zabývající se problematikou exilu a pobělohorských exulantů a emeritní archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské. Od roku 1969 žije v Německu. V roce 2003 jí byla udělena Evangelickou teologickou fakultou UK Medaile J. A. Komenského. Je čestnou členkou spolku Exulant, který ji v roce 2017 rovněž udělil cenu Jana Amose Komenského Orbis terrarum. Je autorkou mnoha knih a odborných článků.

O pobělohorských exulantech
"Čeští a moravští exulanti, kteří opouštěli své domovy a vydávali se do nejistoty v cizině, museli počítat s podstatně skrovnějšími hmotnými životními podmínkami, často dokonce s velikou bídou. Pobělohorští exulanti naráželi v cizině při své příslovečné bídě na různé předsudky a nevraživosti, než vcelku prosluli svou pracovitostí a vynalézavostí. Vedle slavných mužů, jako byl učitel národů Jan Amos Komenský, autor jednoho z nejoblíbenějších zpěvníků Cithary sanctorum Jiří Třanovský a obdivovaný grafik Václav Hollar nebo malíř Jan Kupecký, stojí dlouhá řada významných exulantů a jejich potomků, kteří museli žít v cizích zemích."
Edita Štěříková, cit. z: Stručně o pobělohorských exulantech


Edita Štěříková | knihy • životopis
08.05.2022 09:48:56
pavel.cap
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one