STRÁNKY JSOU V PŘESTAVBĚ - Zatím si prosím objednávejte e-mailem, nikoli pomocí "košíku". K objednávce je nutné připočítat dopravu od 80 Kč.
heosforos.cz.JPG
nakladatelství | internetový obchod | kytarová škola
hudebniny • nahrávky zpěvníky • příručky • knihy

Johann Böhner (1710-1785), moravský exulant, misionář mezi indiány a černými otroky

180.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): Johann Böhner (1710-1785), moravský exulant, misionář mezi indiány a černými otroky | pobělohorský exil
Kniha o misionářích obnovené Jednoty bratrské hraběte Zinzendorfa, kteří působili mezi indiány ve státě Georgia a mezi černými otroky na třech ostrovech v Karibském moři

• na motivy této knihy vzniklo hudební pásmo "Johann Böhner - misionář v Karibiku" (na YouTube) kytarového souboru Všehokus
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2021

Formát: A5, 106 stran

O knize
Kniha historičky Edity Štěříkové nás tentokrát přivádí do jiných končin, než jsme u pobělohorských exulantů většinou zvyklí, a to do Nového světa.
Johann Böhner pocházel z německé rodiny na Šumpersku, roku 1731 odešli do proslulého Herrhnutu hraběte Zinzendorfa. Odtud se později vydal s ostatními herrnhutskými misionáři zvěstovat evangelium indiánům v Georgii, poté černým otrokům na třech ostrovech v Karibském moři. Misií na karibských ostrovech strávil 42 let, což bylo naprosto výjimečné; tamní podnebí a nebezpečné cesty lodí si mezi misionáři vybíraly vysokou daň na jejich zdraví a životech, málokdo z nich tam přežil 10 let.
Autorka nás seznamuje nejen se životem J. Böhnera, ale též s organizací misijního života, ohlasem mezi otroky i jejich pány, s politickou situací i zákulisím - politickým i církevním. Připomíná současný kritický pohled na křesťanství a na křesťanskou misii obzvlášť, avšak zdůrazňuje, že mnohé ze současných názorů na lidskou důstojnost pocházejí od apoštola Pavla a v praktickém uskutečnění v životech herrnhutských misionářů.

Knihu vydal spolek Exulant, který sdružuje jak potomky pobělohorských exulantů, tak zájemce o tuto část našich dějin.

O autorce
Prom. hist. Edita Štěříková (*1937) je česká vědecká pracovnice zabývající se problematikou exilu a pobělohorských exulantů a emeritní archivářka Evangelické církve hessensko-nassavské. Od roku 1969 žije v Německu. V roce 2003 jí byla udělena Evangelickou teologickou fakultou UK Medaile J. A. Komenského. Je čestnou členkou spolku Exulant, který ji v roce 2017 rovněž udělil cenu Jana Amose Komenského Orbis terrarum. Je autorkou mnoha knih a odborných článků.

O pobělohorských exulantech
"Čeští a moravští exulanti, kteří opouštěli své domovy a vydávali se do nejistoty v cizině, museli počítat s podstatně skrovnějšími hmotnými životními podmínkami, často dokonce s velikou bídou. Pobělohorští exulanti naráželi v cizině při své příslovečné bídě na různé předsudky a nevraživosti, než vcelku prosluli svou pracovitostí a vynalézavostí. Vedle slavných mužů, jako byl učitel národů Jan Amos Komenský, autor jednoho z nejoblíbenějších zpěvníků Cithary sanctorum Jiří Třanovský a obdivovaný grafik Václav Hollar nebo malíř Jan Kupecký, stojí dlouhá řada významných exulantů a jejich potomků, kteří museli žít v cizích zemích."
Edita Štěříková, cit. z: Stručně o pobělohorských exulantech


Edita Štěříková | knihy • životopis
"Johann Böhner - misionář v Karibiku" - Fantazie na dobová hudební témata | hraje kytarový soubor Všehokus
Kytarové pásmo inspirováno knihou Edity Štěříkové o životě Johanna Böhnera, moravského misionáře mezi indiány a černými otroky v Karibském moři v 18. století. Pod videem na YouTube je proklikávací časomíra k jednotlivým skladbám a obrázkům s vysvětlivkami.
08.05.2022 14:00:31
pavel.cap
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one