STRÁNKY JSOU V PŘESTAVBĚ - Zatím si prosím objednávejte e-mailem, nikoli pomocí "košíku". K objednávce je nutné připočítat dopravu od 80 Kč.
heosforos.cz.JPG
nakladatelství | internetový obchod | kytarová škola
hudebniny • nahrávky zpěvníky • příručky • knihy

Edita Štěříková

Edita ŠTĚŘÍKOVÁ (*1937) | knihy • životopis
150.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): Běh života českých emigrantů v Berlíně v 18. století | pobělohorský exil
českých pobělohorských exulantech v Berlíně
• obsahuje životopisy kazatelů, exulantů, seznamy exulantských rodin, mapy a dokumentární fotografie
Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 1999

Formát: 17 × 25 cm, 746 stran
Více...
260.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): Jan Jeník (1748-1827), český kazatel v Berlíně | pobělohorský exil
Životopis 
svérázného pietistického kazatele luterského exulantského sboru v Berlíně

Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 2018
Formát: 17,5 × 25 cm, 240 stran
Více...
150.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): Jednota bratrská v Lešně | pobělohorský exil
Texty dvou historiček - 
Edita Štěříková: "Jednota bratrská v Lešně", Jolanta Dworzaczkowa: "Počátky polské větve Jednoty českých bratří"
• obsahuje ilustrace, podobizny a fotoalbum
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2012

Formát: 21 × 15 cm, 77 stran
Více...
180.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): Johann Böhner (1710-1785), moravský exulant, misionář mezi indiány a černými otroky | pobělohorský exil
Kniha o misionářích obnovené Jednoty bratrské hraběte Zinzendorfa, kteří působili mezi indiány ve státě Georgia a mezi černými otroky na třech ostrovech v Karibském moři

• na motivy této knihy vzniklo hudební pásmo "Johann Böhner - misionář v Karibiku" (na YouTube) kytarového souboru Všehokus
Nakladatel: Exulant, z. s.
Rok vydání: 2021

Formát: A5, 106 stran
Více...
360.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): Moravské exulantky v obnovené Jednotě bratrské v 18. století. Obrazy ze života | pobělohorský exil
Kniha o životě žen v obnovené Jednotě bratrské hraběte Zinzendorfa, jejichž postavení bylo výjimečně emancipované
• 1. část: historické souvislosti, které předcházely vzniku obnovené Jednoty bratrské
• 2. část: obrazy ze života jednotlivých žen
Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 2014
Formát: 17,5 × 25 cm, 536 stran
Více...
260.00 Kč
Edita Štěříková (*1937): O kolonistech v exulantské kolonii Friedrichův Hradec v pruském Slezsku | pobělohorský exil
Dějiny exulantské kolonie Friedrichův Hradec založené v roce 1752 v krašejovském lese na podkladě starších pozemkových knih
• bližší informace o životě exulantské obce po stránce hospodářské a demografické
Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 2017

Formát: 17 × 24 cm, 256 stran
Více...
260.00 Kč
Edita Štěříková (*1937)Více sluší poslouchati Boha než lidí | pobělohorský exil
Několik životních příběhů, úvahy o konfesionalizaci a době mezi dvěma výročími: 600. výročí upálení mistra Jana Husa a 70. výročí reemigrace potomků českých exulantů
• životní příběhy z doby rekatolizace v průběhu 18. století
• několik vyprávění ze života potomků českých exulantů, našich současníků - reemigrantů, jejichž předkové museli pro své svědomí opustit české země

Nakladatel: Kalich
Rok vydání: 2015
Formát: 17,5 × 25 cm, 368 stran

Více...
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one